ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇજરાયે ડિક્રી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ઇજરાય ( બજાવણી ) + ઇ ( નું ) + ડિક્રી ( હુકમનામું ) ] स्त्री. હુકમનામાની બજાવણી.