ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉદીમી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ઉદ્યમિન્ ] वि. ( મરાઠી ) ઉદ્યમી.
૨. वि. ધંધાર્થી; વેપારી.