ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કટાણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. જંગલમાં લાકડાં કાપવાનું કામ.