ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કૌલીય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. ક્ષત્રિયોની એક પ્રાચીન જાતિ.