ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુઝારિશ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ ફા. ] स्त्री. અરજી; અરજ; નિવેદન; વિનતિ.
૨. स्त्री. ચુકાવો.
૩. स्त्री. માલની સોંપણી.