ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘૈબત  
ઉચ્ચાર: ( ઘ઼ૈબત )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] स्त्री. અદૃશ્ય થવું તે.