ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોરચિઠ્ઠી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. મુક્ત કરવું તે.