ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝાબલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ( જૂ. ગુ. ) ખાબોચિયું; ખાડો.