ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટૂમ દેવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स. क्रि. ધીમેથી ધક્કો મારવો.