ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણિરયાવાસ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નિરયાવાસ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) નરકવાસ; નરકાવાસો.