ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણિવ્વાણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. નિર્વાણ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) છુટકારો; મોક્ષ.
૨. पुं. બુઝાઈ જવું તે.