ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણિવ્વાણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નિર્વાણ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) છુટકારો; મોક્ષ.
पुं. બુઝાઈ જવું તે.