ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તોમન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. એ નામનો એક સિક્કો. તેની કીમત અગિયાર રૂપિયા જેટલી થાય છે.