ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તોમરિકા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] स्त्री. એક જાતની ખુશબોદાર માટી.
૨. स्त्री. તુવેર.