ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તોમા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. તુમ્બા ] न. તુંબડું.