ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તોમીર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. એક જાતની કેરી; તોમરાતા.