ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થિગલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. સ્થગ ( ઢાંકવું ) ] स्त्री. ( હિંદી ) થીગડું.