ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ધનિકતંત્ર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. મૂડીવાદ; જે તંત્રમાં પૈસાદારનું વર્ચસ્વ હોય એવું તંત્ર; ધનિકશાસન.