ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ધનિકા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] स्त्री. ધની સ્ત્રી; શેઠાણી.
૨. स्त्री. ધાણા; કોથમીર.
૩. स्त्री. પ્રિયંગુ વૃક્ષ.
૪. स्त्री. વઘૂ; યુવતી.
૫. स्त्री. સદ્દગુણી સ્ત્રી.