ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજવાટિકા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ( પિંગળ ) એ નામનો એક અક્ષરમેળ છંદ. તેના દરેક ચરણમાં ભગણ, નગણ, બે જગણ અને લઘુ મળી તેર વર્ણ હોય છે.