ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજાક્ષી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] स्त्री. નર્મદાનાં હજાર માંહેનું એક નામ.