ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજાશ્રી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] स्त्री. કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ લક્ષ્મી.