ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજાસન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. પંકજ ( કમળ ) + આસન ( બેઠક ) ] पुं. બ્રહ્મા; કમલાસન.