ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
હિંદુડો  
ઉચ્ચાર: ( હિંદુડ઼ો )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. હિંદુધર્મનો અનુયાયી.