ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
હિંદુત્વ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. હિંદુપણું.