ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
હિંદુલો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. હિંદુ કાયદો; હિંદુ ધર્મશાસ્ત્ર; હિંદુઓની રીત રૂઢિઓને કાયદાનું સ્વરૂપ આપતું પુસ્તક.