ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
હિંદુસ્તાન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. હિંદ; ભરતખંડ; ભારતવર્ષ.