ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અંકકળા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. અંક ( આંકડો ) + કલા ( વિદ્યા ) ] स्त्री. આંકડા ગણવાની કળા; ગણિતવિદ્યા.