ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અંકગણના  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. અંક ( આંકડો ) + ગણના ( ગણતરી ) ] स्त्री. આંકડાની ગણતરી.