ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અં:  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. ન સહન થતા દુ:ખની સૂચના કરતો ઉદ્ગાર.
अ. બેદરકારી કે તુચ્છકારના અર્થમાં વપરાતો અવ્યય.