ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અ. ક્રિ.  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ( વ્યાકરણ ) અકર્મક ક્રિયાપદનું ટૂંકું રૂપ.