ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
આલૈશ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. આલાયશ ] स्त्री. ગંદકી.