ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇજરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. ઘણા દિવસ ખેડવાને લીધે કસ વગરની થયેલી અને ફળદ્રુપ બનાવવા માટે પડતર રાખેલી જમીન.