ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇબજા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ઇબ ( થોડો વખત ) ] अ. થોડા વખત અગાઉ.
अ. હાલ; હમણાં.