ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઈહકો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. અફસોસ.
पुं. ભય; ત્રાસ.