ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉંવાપો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( ગ્રામ્ય ) નવરાશ; વિસામો.