ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉખત્ય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. ન કરવાનું કામ.
૨. स्त्री. નવાં નવાં ટીખળ.
૩. स्त्री. રમત.