ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઊર્ધ્વભાક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( પુરાણ ) સમુદ્રમાં રહેલો અગ્નિ; વડવાનલ.