ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઋષ્વા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. અનિષ્ટ ઉત્પન્ન કરવાપણું.
स्त्री. આયુધ; હથિયાર.
स्त्री. કાંતિ; તેજ.
[ સં. ઋષ્ ( ઠાર મારવું ) ] स्त्री. તરવાર; ઋષ્ટિ.
स्त्री. બે ધારવાળી તરવાર.
स्त्री. હિંસા.