ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓઝરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. અંત્રાવરમ્ ] स्त्री. હોજરી; પેટ; જઠર.