ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓટલી પોટલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. પોટલું; બચકું; પોટકું.