ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓટલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ દે ઓહટ્ટો + લી ( લઘુતાદર્શક પ્રત્યય ) ] स्त्री. નાનો ઓટલો; ઘર આગળ જમીનથી ઊંચો કાઢેલ ભાગ.