ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓરમાઈ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. અપરમાત્રિય ] वि. અપર ( મા ).
वि. બીજી માતાનું; સાવકું.