ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓરમું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ઘઉંના રવામાં ઘી સાકર મેળવી બનાવવામાં આવતું એક મિષ્ટાન્ન.
न. છૂટું ચૂરમું.
न. જાડા લોટનો મેવો નાખીને બનાવેલો કંસાર; ત્રણધારી લાપસી.