ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔકાલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. અધૂરિયું બાળક. જુઓ ઔકાલ.