ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔઘટઘાટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ( યોગ ) નાભિ આગળની સર્પાકાર સૂક્ષ્મનાડી; કુડંલિની; ભુજંગી; શક્તિ; ઇશ્વરી; કુટિલાંગી; કુંડલી; અરુંધતી; બંકનાલ.