ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંઇતિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. એક જાતના ફળમાંથી બનતું કેફી પીણું.
न. એક જાતનું ફળ.