ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકઇ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. સિકિમ અને નેપાલની વચ્ચે આવેલી એ નામની નદી.