ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકટક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. કવચ; બખ્તર.
न. હાથીનો અંકુશ.