ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકટક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] न. કવચ; બખ્તર.
૨. न. હાથીનો અંકુશ.