ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકટી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. કંકટિન્ ] वि. બખ્તર ધારણ કરનાર; બખ્તર પહેરેલ.