ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકટેરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] स्त्री. એક વનસ્પતિ; હળદર.